OFW na bumalik ng bansa, tingin ng asawa at biyenan wala nang pakinabang kaya pinalayas na lang.
Jun 15, 2017
  • 1,726,562
  • 7,015
  • 734