OFW na bumalik ng bansa, tingin ng asawa at biyenan wala nang pakinabang kaya pinalayas na lang.
Jun 15, 2017
  • 1,810,391
  • 7,391
  • 778